Nov 12, 2019   9:36 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of interactive mini games in field „Identification of electrical installation materials and working equipment"
Written by (author): Ing. Juraj Hipš
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnych mini hier pre oblasť „Identifikácia elektroinštalačného materiálu a pracovných pomôcok“
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a vytvoriť interaktívne mini hry pre oblasť elektroinštalačného materiálu a pracovných pomôcok, ktorá bude pomáhať učiteľom v procese výučby. Bakalársku prácu tvorí päť kapitol. Prvá kapitola bakalárskej práce sa zaoberá analýzou trendov v oblasti testovania a hodnotenia študentov pomocou digitálnych technológií. Obsahom druhej kapitoly je analýza dostupných nástrojov na tvorbu interaktívnych výučbových pomôcok. Tretia kapitola pojednáva o štruktúre a obsahu interaktívnych mini hier. Štvrtá kapitola sa zaoberá implementáciou navrhnutých riešení. Posledná piata kapitola sa zaoberá testovaním v praxi.
Key words:Digitálne technológie, Interaktivita, Flash, IKT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited