Nov 22, 2019   9:08 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motion interactive games aimed at identifying risk of electric shock
Written by (author): Ing. Roman Mikuš
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej hry zameranej na identifikáciu rizík vzniku úrazu elektrickým prúdom
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá využívaním prostriedkov IKT vo výučbovom procese, prednostne formou interaktívnej hry. Cieľom tejto práce je hlavne navrhnúť a vytvoriť interaktívnu počítačovú hru zameranú na identifikáciu rizík vzniku úrazu elektrickým prúdom, ktorá by uľahčila žiakom získať vedomosti a skúsenosti z problematiky úrazov elektrickým prúdom. Problematiku sme sa snažili znázorniť na reálnych príkladoch, s ktorými sa môže žiak stretnúť. Vytvoreniu interaktívnej hry predchádza teoretická časť tvorby didaktických interaktívnych hier. Pred samotnou implementáciou sme analyzovali softvérové riešenia a vypracovali katalóg požiadaviek, z ktorého vyplýva štruktúra a obsah aplikácie. Štvrtá časť opisuje samotnú implementáciu hry vo vývojovom prostredí Adobe Flash Professional. V poslednej kapitole opisujeme testovanie vytvorenej didaktickej interaktívnej hry. Vytvorená hra môže byť používaná ako doplňujúci prvok vo vyučovacom procese.
Key words:interaktívna hra, úraz elektrickým prúdom, Flash, počítačová hra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited