Dec 10, 2019   4:57 p.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Jurinová, PhD.
Identification number: 28388
University e-mail: qjurinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of interactive application for effects clarification of electric current on the human body
Written by (author): Ing. Marián Jankech
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh interaktívnej aplikácie pre objasnenie účinkov elektrického prúdu na ľudský organizmus
Summary:Táto práca sa zaoberá problematikou z oblasti elektrotechniky, konkrétne účinkami elektrického prúdu na ľudský organizmus. Hlavným cieľom je vytvorenie interaktívnej aplikácie, ktorá názorne demonštruje účinky elektrického prúdu na ľudské telo. Práca je rozdelená do šiestich na seba nadväzujúcich častí. Prvá časť predstavuje podrobnú analýzu účinkov elektrického prúdu a ich prejavy, ako aj dôsledky na človeka. V druhej časti je spracovaný návrh interaktívnej aplikácie na základe obsahovej analýzy odbornej literatúry. Tretiu časť tvorí analýza softvérových riešení a použitých nástrojov vhodných na tvorbu takýchto interaktívnych aplikácií. V štvrtej časti je znázornený katalóg požiadaviek, z ktorého vyplýva štruktúra a obsah aplikácie. Posledné dve časti práce sa zaoberajú implementáciou aplikácie prostredníctvom procedurálneho programovania a samotným testovaním aplikácie. Vytvorená interaktívna aplikácia v prostredí Adobe Flash môže poslúžiť ako doplňujúci zdroj informácií pre žiakov elektrotechnického zamerania.
Key words:účinky elektrického prúdu, analýza, Adobe Flash, interaktívna aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited