12. 7. 2020  9:21 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Buranská, PhD. (rod. Kucháriková)
Identifikačné číslo: 28428
Univerzitný e-mail: eva.buranska [at] stuba.sk
 

Kontakty          Výučba     Záverečná práca
     
     
     Orgány     Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Anina
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Bileková
Vplyv rezného prostredia na trvanlivosť nástroja
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Bočko
Vplyv chladiaceho média na deformáciu tenkostennej súčiastky
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bočko
Využitie ozonizátora pri predĺžení životnosti rezných kvapalín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Brtáň
Návrh racionalizácie konštrukcie ťažného zariadenia metódou konečných prvkov vo firme GALIA SLOVAKIA s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Doupníková
Vplyv rezného prostredia na trvanlivosť nástroja
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Fajnor
Výroba základnej dosky pre zváraciu linku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Heteš
Vizualizácia toku reznej kvapaliny v procese obrábania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Hrebíková
Návrh športovej medaily s využitím softvéru ArtCAM
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ivic
Aplikácia pre vyhodnocovanie kvality rezných kvapalín
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ivic
Tvorba softvéru pre vyhodnocovanie kvality rezných kvapalín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Jakub Jakubec
Rezné kvapaliny v procese obrábania
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Janečková
Metodika prevádzkovania a údržby rezných kvapalín
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Janíková
Skúmanie vplyvu rezného prostredia na obrábanie hliníkovej zliatiny
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. RNDr. Július Jókay
Vplyv pravidelnej kontroly na životnosť rezných kvapalín
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Kalnássy
Návrh a simulácia výroby dlhých vrtákov v programe Numroto
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Kollár
CAD/CAM softvér FeatureCAM
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Róbert Lukačovič
Prehľad CAx technológií, ich vývoj a využitie
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Lüttmerding
Rezné kvapaliny pri obrábaní s podporou ultrazvuku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Daniel Mészáros
Environmentálne a bezpečnostné aspekty aditívnych technológií
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mičic
3D CAD/CAM softvér ArtCAM
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Pacalaj
Výroba ochranného krytu mobilného telefónu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ondrej Pavka
Nové trendy vo vývoji rezného prostredia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erika Rehušová
Optimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Schmidt
Počítačová podpora monitorovania stavu reznej kvapaliny
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Schmidt
Programovanie monitorovacieho systému pre rezné kvapaliny
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Sloboda
Zabránenie vzniku spálenín pri zápichovom brúsení čela na krúžku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dominik Sobčák
Využitie počítačovej tomografie pri získavaní dát oceľových rúrok ťahaných za studena
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Sopúch
Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Škuta
Vplyv rezného prostredia na energetickú náročnosť rezného procesu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Švantner
Návrh a simulácia výroby CPU bloku vodného chladenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Tejbus
Prierez odrezávanej vrstvy pri 5-osovom frézovaní
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Tomášková
Vplyv rezného prostredia na presnosť frézovanej súčiastky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Vajda
Vlastnosti rezných kvapalín
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Zahnaš
Vplyv tlaku reznej kvapaliny na opotrebenie rezného klina
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniel Žák
Monitorovanie rezných kvapalín
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Žák
Systém pre monitorovanie rezných kvapalín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Žovinec
Metódy merania teploty v procese obrábania
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná