12. 7. 2020  8:52 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Buranská, PhD. (rod. Kucháriková)
Identifikačné číslo: 28428
Univerzitný e-mail: eva.buranska [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
Absolvent     
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ16.04.201831.12.2018
2 Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
3
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
4A. Kucmanováinštitucionálny projektspoluriešiteľ06.05.201931.10.2020
5 Nové formy vzdelávania pre potreby riešenia krízových situácií (napr. COVID-19) s využitím umelej inteligencieKEGAspoluriešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
6Š. Václav
OP VaI
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2023
7
 Popora vzdelávania v oblasti inovatívnych technológií pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o technické smery.KEGAspoluriešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
8
 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.201930.06.2023
9 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovP. Rantuch
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2020
31.12.2023
10 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201730.06.2021
11
 Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania.P. PokornýVEGAspoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
12
APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.10.201330.09.2017
13
 Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cykluM. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201431.12.2017
14
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
15Š. VáclavVEGAspoluriešiteľ01.01.2012
31.12.2014
16
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2021
31.12.2023
17
 Vybudovanie On-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov stredných avysokých škôl z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastokJ. Peterka
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
18M. KublihaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2019
30.06.2022
19APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
20
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2015
31.12.2018
21
 Využitie technológie Rapid prototyping na CNC riadených strojoch
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.04.2016
31.05.2018
22 Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
23
Mladý výskumník
spoluriešiteľ
01.04.2015
31.12.2015
24P. Šugár
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne