12. 7. 2020  7:47 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Buranská, PhD. (rod. Kucháriková)
Identifikačné číslo: 28428
Univerzitný e-mail: eva.buranska [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
     
Výučba          Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     
Konferencie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania
Anina, Tomáš -- Buranská, Eva
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
2.
Proces vzdelávania študentov v oblasti integrovanej bezpečnosti na MTF STU so sídlom v Trnave
Balog, Karol -- Buranská, Eva -- Kucmanová, Alexandra
Proces vzdelávania študentov v oblasti integrovanej bezpečnosti na MTF STU so sídlom v Trnave. In Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2020, s. 27--35. ISBN 978-80-8054-850-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
3.Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020
Buranský, Ivan -- Buranská, Eva
Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.