Jul 23, 2019   9:42 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Identification number: 284
University e-mail: alexander.hambalik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Angst
Šikanovanie žiakov na stredných školách
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bača
Automatizovaný prevod naskenovaných dokumentov do formátu www stránky
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Erika Ballová
Procesy v optickej sieti názorne
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Bednárik
Modulové prostredie na efektívne spravovanie serverov LAN s voliteľnými parametrami
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Bíró
Aplikácia na tvorbu modelu 3D scény
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bredár
Modulový system na efektívne spravovanie sietí LAN a WAN
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Búgel
Analyzátor pravosti nechránených digitálnych dokumentov a záznamov
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Búgel
Automatizovaný systém rozpoznávania originality obrázkov
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emil Bujňák
Mobilné servery, požiadavky na ich realizáciu a bezpečnosť
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emil Bujňák
Návrh nového modulu systému EBF2017 - Change Request a Test Management
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gergely Czakó
Sieťový systém v otvorenom kóde na efektívne rozpoznávanie markantov v daktyloskopických stopách - pre metódu "neurónové siete"
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dobrovodský
Information System for Assesment of Healthcare Provision in Slovakia
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Dragan
Návrh základnej infraštruktúry a zabezpečenia systému EBF2017
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Dragan
Optické siete názorne
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Eiben
Odtlačky prstov a ich využitie v biometrike
May 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Furek
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - školská agenda, editor tlačových zostáv
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Furek
Charakeristické vlastností odtlačkov prstov a dlaní a ich automatické rozpoznávanie
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gáži
Nepresnosti v spracovávaní obrazových predlôh odtlačkov prstov a ich možná eliminácia v praxi
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Gáži
Rozpoznávanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou informačných technológií
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Gažová
Softvérové overenie pravosti obrázkov
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Gregorová
Rozpoznávanie komplexnejších markantov v odtlačkoch prstov
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Gregová
Návrh nového modulu systému EBF2017 - Release a Incident Management
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Grznár
Design of a modular system to implement and manage servers and networks in IPV4 and IPV6 environment
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Hoferica
Možnosti využitia konvolučných neurónových sietí pri extrakcii komplexných markantov v odtlačkoch prstov
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Hutáš
New Network Methods and Algorithms for Digital Fingerprint Processing
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Janikovský
Možné princípy a algoritmy na softvérové overenie pravosti obrázkov
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Jirka
Aplikácia na uľahčenie práce manažéra zákonom chránených osobných údajov a citlivých informácií pre menšie organizácie a školy
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Jirka
E - learningová multimediálna aplikácia Biometria
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. László Kádek
DBOX - Network Fingerprint Recognition Server System
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. László Kádek
Spracovávanie a rozpoznávanie komplexnejších markantov v daktyloskopických stopách
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Karácsony
Automatizované spracovanie charakteristických vlastností odtlačkov prstov
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mikuláš Karácsony
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - Elektronická žiacka knižka, Dochádzka žiakov a pracovníkov
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Karaka
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - školská jedáleň
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Kašša
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX-Linux servera s voliteľnými parametrami
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Kašša
Nástroj na efektívne spravovanie servera
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Kazán
Softvér s otvoreným kódom v rozpoznávaní a spracovaní odtlačkov prstov
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Kimlička
Hardvérové a softvérové možnosti získania informácií postrannými kanálmi na realizáciu útoku
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Klimo
Procesy v bezdrôtovej sieti názorne
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Kollman
Sieťový systém v otvorenom kóde na efektívne predspracovanie markantov v daktyloskopických stopách
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Michal Kuffa
Nekonvenčné algoritmy v zmapovaní papilárnych línií a vyhľadávaní markantov
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lamper
Modulové, inteligentné programové prostredie na efektívne spravovanie servera s voliteľnými parametrami
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Lamper
Programové prostredie na efektívne spravovanie servera s voliteľnými parametrami
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Branislav Macek
Manažovanie experimentálneho laboratória pre siete
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Majer
New network technologies
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Majzel
Android aplikácia pre snímanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou externého snímača
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Malinka
Modulové programové prostredie na efektívne spravovanie LAN s voliteľnými parametrami
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Marák
Automatizované spracovanie charakeristických vlastností odtlačkov prstov
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Marák
Rozpoznávanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou informačných technológií
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Timotej Maták
Aplication of EHR in Clinical Practice
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matkovski
Proces digitalizácie a predspracovania 2D a 3D reálnych objektov a miest
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Miklošovič
Programové prostredie na efektívne spravovanie FreeBSD servera s voliteľnými parametrami
May 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Mokráš
Softvérové spracovanie odtlačkov prstov
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Mokráš
Spracovanie a analýza odtlačkov prstov pomocou viacjadrového procesora
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Mužila
Softvérové zistenie originality obrázkov
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Németh
Editor-vizualizer komunikačných protokolov
May 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamás Németh
Procesy v sieti názorne
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Pakan
Štatistické spracovanie výsledkov výskumu pomocou programových prostriedkov
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eduard Rásó
Automatizovaný systém rozpoznávania originality obrázkov
May 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Rybánska
Odtlačky prstov a ich využitie v civilnej sfére
June 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Rybecký
Mobile Device Application in Medical Practice
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Seman
Server equipment design for biometrics and quick image processing
May 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Simonides
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
May 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Slámka
Prezentačné techniky v priemyselných podnikoch
May 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Smetanka
Data processing for monitoring energy metabolism
May 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Sóky
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
May 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Suja
Inaccuracies in commonly used methods of fingerprint software preprocessing
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šimčíková
Patient Management at Hospital Emergency Units
May 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Tamáš
Delikvencia u stredoškolskej mládeže
May 2009Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Taraj
Dactyloscopic network system DBOX-client
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Tekeljak
Softvérový tester pasívnych prvkov sietí LAN
May 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Tekeljak
Vzdialený prístup správcu na spravovaný server zabezpečný pomocou biometrických znakov
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Tkáčik
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Toman
Dactyloscopic system with GPU acceleration support
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Trnavský
Automatizovaný systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
May 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Trnavský
PWT39: Softvérové prostredie pre on-line komunikáciu v lokálnych a rozsiahlych sieťach
May 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Ujmiak
Telemedicine Services in Elderly Care
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Úroda
Optimize voice biometry by tuning voice verification parameters
May 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Václavík
Monitorovací systém sieťovej infraštruktúry a služieb
May 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Vagovičová
Stredoškolská mládež a drogy
May 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vaš
Metódy snímania a softvérové rozpoznávanie markantov prstov
May 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ádám Veres
Firemný sieťový administrátor služobných ciest pre malé a stredné firmy
May 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Veselý
Softvérový tester pasívnych prvkov sietí LAN
May 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Veselý
Univerzálny softvérový tester aktívnych prvkov sietí LAN
May 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Virág
Procesy v sieti názorne - optické siete a ich praktická realizácia
May 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Vizváry
Snímanie a softvérové zistenie charakteristických vlastností odtlačkov prstov
May 2017Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Weinzettl
Aplikácia využívajúca protokol ANT+/BlueTooth
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress