20. 10. 2020  22:00 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Identifikační číslo: 284
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
     
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTyp
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Angst
Šikanovanie žiakov na stredných školách
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michal Bača
Automatizovaný prevod naskenovaných dokumentov do formátu www stránky
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Erika Ballová
Procesy v optickej sieti názorne
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Samuel Bednárik
Modulové prostredie na efektívne spravovanie serverov LAN s voliteľnými parametrami
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adrian Bíró
Aplikácia na tvorbu modelu 3D scény
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Borovanský
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Bredár
Modulový system na efektívne spravovanie sietí LAN a WAN
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Búgel
Analyzátor pravosti nechránených digitálnych dokumentov a záznamov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Búgel
Automatizovaný systém rozpoznávania originality obrázkov
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Emil Bujňák
Mobilné servery, požiadavky na ich realizáciu a bezpečnosť
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Emil Bujňák
Návrh nového modulu systému EBF2017 - Change Request a Test Management
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gergely Czakó
Sieťový systém v otvorenom kóde na efektívne rozpoznávanie markantov v daktyloskopických stopách - pre metódu "neurónové siete"
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Dobrovodský
Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Dragan
Návrh základnej infraštruktúry a zabezpečenia systému EBF2017
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Dragan
Optické siete názorne
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavel Eiben
Odtlačky prstov a ich využitie v biometrike
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Martin Furek
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - školská agenda, editor tlačových zostáv
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Furek
Charakeristické vlastností odtlačkov prstov a dlaní a ich automatické rozpoznávanie
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Gáži
Nepresnosti v spracovávaní obrazových predlôh odtlačkov prstov a ich možná eliminácia v praxi
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Tomáš Gáži
Rozpoznávanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou informačných technológií
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Michaela Gažová
Softvérové overenie pravosti obrázkov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Katarína Gregorová
Rozpoznávanie komplexnejších markantov v odtlačkoch prstov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Gregová
Návrh nového modulu systému EBF2017 - Release a Incident Management
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Matej Grznár
Návrh modulového systému na implementáciu a správu serverov a sieti v prostredí IPv4 a IPv6
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ondrej Hoferica
Možnosti využitia konvolučných neurónových sietí pri extrakcii komplexných markantov v odtlačkoch prstov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Hutáš
Nové sieťové metódy a algoritmy v digitálnom spracovaní daktyloskopických stôp
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Filip Janikovský
Možné princípy a algoritmy na softvérové overenie pravosti obrázkov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vojtěch Jirka
Aplikácia na uľahčenie práce manažéra zákonom chránených osobných údajov a citlivých informácií pre menšie organizácie a školy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Vojtěch Jirka
E - learningová multimediálna aplikácia Biometria
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mikuláš Karácsony
Automatizované spracovanie charakteristických vlastností odtlačkov prstov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Mikuláš Karácsony
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - Elektronická žiacka knižka, Dochádzka žiakov a pracovníkov
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Karaka
Elektronický informačný systém pre základné a stredné školy - školská jedáleň
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Viktor Kašša
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX-Linux servera s voliteľnými parametrami
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Viktor Kašša
Nástroj na efektívne spravovanie servera
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Attila Kazán
Softvér s otvoreným kódom v rozpoznávaní a spracovaní odtlačkov prstov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kamil Kimlička
Hardvérové a softvérové možnosti získania informácií postrannými kanálmi na realizáciu útoku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Matej Klimo
Procesy v bezdrôtovej sieti názorne
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľudovít Kollman
Sieťový systém v otvorenom kóde na efektívne predspracovanie markantov v daktyloskopických stopách
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Richard Kopál
Systém podporovaný GPU akceleráciou pre oblasti biometrie
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Michal Kuffa
Nekonvenčné algoritmy v zmapovaní papilárnych línií a vyhľadávaní markantov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lukáš Lamper
Modulové, inteligentné programové prostredie na efektívne spravovanie servera s voliteľnými parametrami
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Lamper
Programové prostredie na efektívne spravovanie servera s voliteľnými parametrami
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Branislav Macek
Manažovanie experimentálneho laboratória pre siete
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Macura
Využitie informačných a komunikačných technológií pre potreby zefektívnenia klinickej praxe
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Maják
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických a akutných pacientov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Richard Majer
Nové sieťové technológie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michal Majzel
Android aplikácia pre snímanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou externého snímača
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Samuel Makas
Informačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu v domácom a inštitucionálnom prostredí
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Matúš Malinka
Modulové programové prostredie na efektívne spravovanie LAN s voliteľnými parametrami
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Timotej Maták
Využitie EHR v klinickej praxi
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Matkovski
Proces digitalizácie a predspracovania 2D a 3D reálnych objektov a miest
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Štefan Miklošovič
Programové prostredie na efektívne spravovanie FreeBSD servera s voliteľnými parametrami
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Róbert Mokráš
Softvérové spracovanie odtlačkov prstov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Róbert Mokráš
Spracovanie a analýza odtlačkov prstov pomocou viacjadrového procesora
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Mužila
Softvérové zistenie originality obrázkov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tamás Németh
Editor-vizualizer komunikačných protokolov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Tamás Németh
Procesy v sieti názorne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Richard Pakan
Štatistické spracovanie výsledkov výskumu pomocou programových prostriedkov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eduard Rásó
Automatizovaný systém rozpoznávania originality obrázkov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Diana Rybánska
Odtlačky prstov a ich využitie v civilnej sfére
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Viktor Rybecký
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Filip Seman
Návrh vybavenia servera pre oblasť biometrie a rýchleho spracovania obrazov
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Šimon Simonides
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Róbert Slámka
Prezentačné techniky v priemyselných podnikoch
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jakub Smetanka
Spracovanie dát pre potreby sledovania energetického metabolizmu
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Viktor Sóky
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Suja
Nepresnosti v bežne používaných metódach softvérového predspracovania odtlačkov prstov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Simona Šimčíková
Manažment pacientov na centrálnom príjme
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Pavol Tamáš
Delikvencia u stredoškolskej mládeže
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Taraj
Daktyloskopický sieťový systém DBOX-klient
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dušan Tekeljak
Softvérový tester pasívnych prvkov sietí LAN
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dušan Tekeljak
Vzdialený prístup správcu na spravovaný server zabezpečný pomocou biometrických znakov
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Tkáčik
Automatizovaný sieťový systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marek Toman
Daktyloskopický systém s podporou GPU akcelerácie
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Trnavský
Automatizovaný systém efektívneho rozpoznávania originality obrázkov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Trnavský
PWT39: Softvérové prostredie pre on-line komunikáciu v lokálnych a rozsiahlych sieťach
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Branislav Ujmiak
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o starších ľudí
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jozef Úroda
Optimalizácia hlasovej biometrie ladením parametrov verifikácie hlasových vzoriek
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ján Václavík
Monitorovací systém sieťovej infraštruktúry a služieb
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jarmila Vagovičová
Stredoškolská mládež a drogy
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Vaš
Metódy snímania a softvérové rozpoznávanie markantov prstov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ádám Veres
Firemný sieťový administrátor služobných ciest pre malé a stredné firmy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Veselý
Softvérový tester pasívnych prvkov sietí LAN
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Veselý
Univerzálny softvérový tester aktívnych prvkov sietí LAN
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Virág
Procesy v sieti názorne - optické siete a ich praktická realizácia
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ladislav Vizváry
Snímanie a softvérové zistenie charakteristických vlastností odtlačkov prstov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Weinzettl
Aplikácia využívajúca protokol ANT+/BlueTooth
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována