Oct 29, 2020   8:20 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Identification number: 2854
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

          Projects          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Bačíková
Návrh opatrení v rámci finančného hodnotenia investičného projektu v podniku Johns Manville Slovakia, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľuboš Baranovič
Návrh opatrení na zlepšenie riadenia zásob a skladového hospodárstva podniku BEGE spol. s r.o., Brezová pod Bradlom
June 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Belko
Finančná analýza a optimalizácia finančného stavu podniku Horsona, s.r.o. Trnava
May 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bežová
Návrh využitia finančných nástrojov na zefektívnenie riadenia finančného rizika podniku CHIRANA T.Injecta, a.s.
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Bírová
Návrh systému monitoringu a riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku FREMACH Trnava, s.r.o. Trnava
May 2010
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Blažíček
Finančná analýza a posúdenie finančnej stability podniku AGROPARTNER spol. s r.o., Plavecké Podhradie
June 2009
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Štefan Blažíček
Návrh optimalizácie modelu finančného plánovania v podniku AGROPARTNER spol. s r.o., Plavecké Podhradie
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bobulová
Návrhy opatrení na zlepšenie finančnej stability podniku ELEKTROKARBON a.s., Topoľčany
June 2010
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Cerovská
Finančná analýza a posúdenie finančnej stability podniku ŽOS Trnava, a.s.
June 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Danko
Návrh optimalizácie modelu finančného plánovania v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Dedíková
Návrh opatrení pri tvorbe účtovných a vnútropodnikových smerníc podniku F&P Production, s.r.o. Potvorice
June 2008
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Drozdová, PhD.
Návrh metodiky optimalizácie finančnej stability podniku STSZ, a.s. Trnava
May 2009
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Dutková
Model finančného fungovania v priemyselnom podniku TATRAKON spol. s r.o., Poprad
December 2008Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zoltán Ešek
Využitie operatívneho lízingu pri financovaní nákupu dlhodobého majetku v priemyselnom podniku
June 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Gazdaricová
Návrh reštrukturalizačného plánu podniku AFC - ZTS, a.s., Vysoká nad Kysucou
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gönci
Návrh metodiky posudzovania ekonomického stavu priemyselného podniku
December 2007
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Arnold Habardík
Návrh opatrení v oblasti riadenia pohľadávok v podniku ALT, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Horníková
Optimalizácia účtovného toku faktúr v rámci skupiny PSA, medzi spoločnosťami na Slovensku, Česku a Maďarsku
May 2014
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Hrabinová
Návrhy opatrení zefektívnenia projektovej komunikácie v podniku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
May 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Hrašna
Návrh systému na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku CH-PRINT, a.s. Stará Turá
May 2009Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Hrnčár
Návrh opatrení pre zlepšenie finančného stavu podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec
June 2007
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Hrnčár
Návrh využitia kompetenčných modelov pri riadení ľudských zdrojov spoločnosti SLCP Consulting, s.r.o., Žilina
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Silvia Hrušovská
Proposal of Social Agenda to Stabilize Employees in an Enterprise TECHKLIMA s.r.o.
April 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Hrušovský
Návrh modelu hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku ETI ELB, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Hrušovský
Návrh opatrení v oblasti riadenia výrobných a nevýrobných tokov a zásob v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hujsiová
Návrh modelu porovnávajúceho finančné plány a aktuálne náklady engineeringového projektu v priemyselnom podniku
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Ivaničová
Proposal to reduce employee turnover in framipek s.r.o. in Terms of a Sustainable Corporate Social Responsibility Strategy
April 2018
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Janík
Finančná analýza a riadenie obežného majetku v podniku Plastika a.s., Nitra
June 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kovács
Návrh modelu finančného plánovania priemyselného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kucharičová
Návrhy opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
June 2011Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Kumančíková
Návrh opatrení na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Kofola a. s., Rajecká Lesná
May 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Kuricová
Návrh postupov hodnotenia zdrojov financovania pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku v podniku BC LOGISTICS, s. r. o. Trnava
May 2014
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Laffersová
Finančná analýza vybraného priemyselného podniku
May 2007Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Ledeczká
Návrh opatrení finančnej stability v priemyselnom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Legiň
Návrh opatrení na zlepšenie materiálového toku v podniku HB STEEL, s.r.o., Trebatice
May 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Límová
Návrhy opatrení na zlepšenie finančnej stability podniku TRENS, a.s., Trenčín
June 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Lipovský
Návrh modelu informačných tokov o chýbajúcom materiáli vo výrobe a v sklade v podniku EMERSON a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Lipovský
Návrh opatrení pre zefektívnenie systému personálneho lízingu v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Macková
Návrh zdokonalenia procesu adaptácie zamestnancov v podniku Enics Slovakia s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Majáková
Zhodnotenie možností zdrojov financovania podniku INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava
June 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Maliariková
Návrh opatrení v riadení vplyvov vonkajších ekonomických vzťahov na podnik Miroslav Duga - FLAMEART, Bratislava
June 2008
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Michal Mateička
Reštrukturalizačné konanie a riadenie jeho procesu v priemyselnom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jarmila Medveďová
Zhodnotenie možností zdrojov financovania dlhodobého majetku podniku TECHNOS a.s., Hronec
June 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Melicherová
Návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Melicher
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Mikluščaková
Návrhy opatrení na využitie finančného lízingu pri financovaní obstarania dlhodobého majetku podniku ESA LOGISTIKA, s.r.o. Senec
June 2010
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adela Mrkvová
Návrh opatrení v rámci financovania podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
June 2008
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Mrvová
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku ZF Sachs Slovakia a. s., Trnava
May 2014Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Nižňan
Návrh modelu riadenia materiálových tokov vo výrobnej hale TM v podniku EMERSON a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Nováková
Návrh na zlepšenie využitia marketingového mixu v podniku Mlyn Sládkovičovo, a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Palanská
Návrh systému hodnotenia zamestnancov podniku Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o., Voderady
May 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Pallósová
Využitie finančného lízingu pri financovaní nákupu dlhodobého majetku v podniku Istropolitana D' Arcy, spol. s r.o. Bratislava
June 2009
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Pažitná
Návrh opatrení pri financovaní obstarania majetku podniku INVEX, s.r.o. Trnava
June 2007
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Pekarová
Návrh opatrení v rámci riadenia peňažných tokov v priemyselnom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Popik
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu nových zamestnancov v spoločnosti OEM Automatic spol. s r.o., Zdiby
May 2016Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabína Prostináková
Návrh zefektívnenia procesu riadenia pohľadávok v podniku Veeser Plastic Slovakia k. s.
May 2017
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Puškár
Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku ZVARMONT, spol. s r.o. Trnava
May 2010
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Repková
Návrh opatrení pri financovaní obstarania majetku formou finančného lízingu v podniku Power-one, s.r.o. Dubnica nad Váhom
June 2007Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Rozkošová
Zhodnotenie možností zdrojov financovania podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava
June 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milada Rublíková
Návrh hodnotenia efektívnosti investičného projektu priemyselného podniku v trhových podmienkach
December 2007
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Rusiňáková
Návrh opatrení v procese podávania zlepšovacích návrhov v podniku GGB Slovakia s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Schmidt
Návrh zlepšenia zásobovacej logistiky komponentov v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava, Závod Levice
May 2010
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Schwarz
Návrhy na zlepšenie uplatňovania projektového riadenia v spoločnosti Ericsson Slovakia spol. s r. o., Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Walter Siebenstich
Ekonomické zefektívnenie vlastnej výroby elektriny poskytovaním podporných služieb pre SEPS a.s.
December 2008
Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Ondrej Slovák
Návrh modelu riadenia peňažného toku vo výrobnom družstve KOVOTVAR, Kúty
May 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Solus
Návrh metodiky optimalizácie kalkulácií a tvorby cien v podniku ASPEL SLOVAKIA s.r.o., Kežmarok
May 2009
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Strečanská
Návrhy opatrení na zlepšenie finančnej stability podniku KOAM s.r.o., Dubnica nad Váhom
June 2010Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Szudová
Uplatnenie controllingu v riadení priemyselného podniku
December 2007Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Šantavá
Návrh opatrení pri financovaní obstarania majetku formou finančného lízingu v podniku WEGU SLOVAKIA s.r.o., Pata
June 2008
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. JUDr. Matúš Škarbala
Návrh reštrukturalizácie podniku za účelom odvrátenia hrozby úpadku podniku
May 2017
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hermína Štancová
Finančná analýza a optimalizácia finančného stavu podniku PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s., Bratislava
December 2008
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Šufliarská
Návrh finančného fungovania priemyselného podniku v trhových podmienkach
December 2007Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vlasta Šuteková
Návrh systému plánovania investičného rozvoja podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava
May 2011
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Švantnerová
Návrh optimalizácie finančnej stability podniku Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
May 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Temiaková
Optimalizácia vybraných logistických činností zameraných na balenie a skladovanie tovaru v podniku Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá
May 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Vinceová
Návrhy opatrení na zefektívnenie vzdelávania zamestnancov v podniku Regionálna správa a údržba ciest, a.s. Nitra
May 2014
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Vrlová
Návrhy opatrení na zlepšenie riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače
June 2010
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Matej Zahradník
Possibilities of raising capital for start-ups
May 2020Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Zaťková
Návrh opatrení pre zlepšenie finančného stavu podniku Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
June 2007
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress