25. 8. 2019  17:36 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Melichárek
Identifikačné číslo: 28597
Univerzitný e-mail: qmelicharek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti stanovenia βeff (efektívneho podielu oneskorených neutrónov) v tlakovodných reaktoroch
Autor: Ing. Michal Melichárek
Pracovisko: Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Oponent:Ing. Radoslav Zajac
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti stanovenia βeff (efektívneho podielu oneskorených neutrónov) v tlakovodných reaktoroch
Abstrakt:Táto diplomová práca pojednáva o problematike efektívneho podielu oneskorených neutrónov. V prvej časti podáva teoretické základy o oneskorených neutrónoch a ich vplyve na dynamiku reaktora. Následne analyzuje možnosti merania a výpočtu efektívneho podielu oneskorených neutrónov a poskytuje oboznámenie sa s výpočtovým kódom MCNP. Posledná časť tejto práce sa zaoberá zrealizovaným výpočtom podielu oneskorených neutrónov. Výpočet bol realizovaný pomocou kódu MCNP a na určenie efektívneho podielu oneskorených neutrónov bola použitá okamžitá metóda. Zrealizované boli dva výpočty pre 23. kampaň 3. bloku Elektrárne Bohunice, na konci kampane pred začiatkom chodu na výkonovom a teplotnom efekte. V prvom výpočte bola uvažovaná aktívna zóna s radiálnou zmenou vyhorenia palivových článkov a v druhom homogénna aktívna zóna. Výsledkom obidvoch výpočtov sú konfidenčné intervaly, v ktorých by sa mala nachádzať reálna hodnota efektívneho podielu oneskorených neutrónov. Pri ich porovnaní s referenčnou hodnotou je následne ukázané, že táto hodnota sa v intervaloch skutočne nachádza. V závere je teda konštatovaná využiteľnosť kódu MCNP pri určovaní podielu oneskorených neutrónov.
Kľúčové slová:efektívny podiel oneskorených neutrónov, MCNP, okamžitá metóda

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene