18. 11. 2019  19:28 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Eliáš, PhD.
Identifikačné číslo: 2874
Univerzitný e-mail: elias [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Automatizácia rekonštrukcie 3D modelu z vektorového ortogonálneho záznamu
Autor: Ing. Michal Eliáš, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizácia rekonštrukcie 3D modelu z vektorového ortogonálneho záznamu
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie 3D modelu rotačnej súčiastky z jej ortogonálnych priemetov zaznamenaných na digitalizovanom výkrese vo vektorovom formáte a automatizáciou tohto procesu s využitím výpočtovej techniky. Táto problematika je čiastkovou úlohou doménovej oblasti zameranej na generovanie 3D modelu súčiastky resp. výrobku z technického výkresu. V úvodnej časti práce je vykonaná analýza súčasného stavu riešenia skúmanej problematiky. Opísané sú pravidlá zobrazovania súčiastok na technickom výkrese, a tiež súvisiace pojmy a metódy z oblasti počítačovej grafiky, matematiky a geometrie. Analyzované sú spôsoby počítačového modelovania telies. Z dostupných prameňov je spracovaný prehľad existujúcich riešení iných autorov a načrtnuté sú možnosti smerovania pri vývoji vlastnej metódy. V ďalšej časti dizertačnej práce je rozpracovaná špecifikácia základného problému a spresnené sú ciele dizertačnej práce pri zohľadnení výsledkov z analýzy. Jadrová časť práce sa venuje vlastnému návrhu postupu a algoritmov pre automatizáciu procesu transformácie 2D vektorového záznamu pozostávajúceho z ortogonálnych priemetov reprezentujúcich rotačnú súčiastku na 3D model. Súčasťou práce je pilotná implementácia algoritmov a ich verifikácia testivaním na vybratej vzorke geometrických tvarov.
Kľúčové slová:Mongeova projekcia, 3D model, CSG reprezentácia, rozpoznávanie hrán, vektorový obrázok, DXF, automatizácia, technický výkres, ortogonálny priemet, 3D rekonštrukcia, rotačné teleso

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene