26. 10. 2020  23:48 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Identifikační číslo: 2878
Univerzitní e-mail: maros.soldan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
Výuka
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavZávěrečná práceDokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lívia Balková
Využitie AOP pri odstraňovaní fenolických látok
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Stanislav Bařinka
Postup integrovaného záchranného systému pri úniku oxidu chrómového v Groz-Beckert Czech s.r.o.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Erik Bátora
Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Renata Bátorová
Analýza skládkovania plynu na vybranej skládke odpadu
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Renata Bátorová
Monitorovanie skládkového plynu na vybranej skládke odpadov a jeho vplyv na životné prostredie
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Belianská
Hodnotenie degradácie nebezpečných látok progresívnymi metódami
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivan Bizík
Stanovenie nebezpečných látok v ovocných destilátoch
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Zuzana Blašková
Analýza spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom v AE Mochovce
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Blašková
Stanovenie koncentrácie ozónu pri vybraných pracovných činnostiach
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Bodzionyová
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu z biomasy
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Bodzionyová
Environmentálne vplyvy skládky odpadov Vlčie hory
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach
září 2010Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Brezovanová
Zhodnotenie separovaného zberu odpadov vo vybranom regióne
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Brezovanová
Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu vo vybraných obciach
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Alena Bučková
Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Valéria Dikejová
Komplexné hodnotenie spracovania nebezpečných odpadov progresívnymi technológiami
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Doktor
Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Dovičič
Analýza rizík pri činnosti bioplynovej stanice
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Dovičič
Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Dragulová
Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v Partizánskom
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Júlia Fančovičová
Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Sokolovce
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Júlia Fančovičová
Riadenie odpadového hospodárstva v Slovenských liečebých kúpeľoch Piešťany
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. László Fehér
Štúdium bezpečnosti vodíkových palivových článkov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Jozef Fiala, PhD.
Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou
září 2010
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Slávka Filická
Nové možnosti získavania a úpravy biomasy pre energetické využitie
září 2010
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Branislav Frajka
Ukladanie rádioaktívnych odpadov v RÚ RAO Mochovce a ich vplyv na životné prostredie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marianna Gálová
Návrh zhodnotenia vybraných druhov odpadov v PSA Peugeot Citroën Slovakia
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marta Gáspárová
Stanovenie vlastností biodegradovateľných plastov
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Erika Gondášová
Štúdium bezpečnosti fotovoltických systémov a inštalácií
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Grosmanová
Analýza rizík pri vybraných pracovných činnostiach vo firme Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Laura Hanuláková
Bezpečnosť vodíkových technológií a ich využitie v automobilovom priemysle
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Peter Hátaš
Kontrola a sledovanie bezpečnej výkonovej prevádzky reaktora blokov jadrových elektrární
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Hátaš
Progresívne technológie spracovania rádioaktívnych odpadov
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Hideghétyová
Analýza systému separovaného zberu v obci Nová Dedinka
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Monika Hideghétyová
Hodnotenie ekotoxicity odpadových vôd z vybraného podniku
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Hladký
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslava Hlinková
Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Hluchová
Návrh komunitného kompostoviska ako výhodný spôsob riešenia problému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Holičková
Monitorovanie polutantov na vybranej skládke odpadov
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Stanislava Hollá
Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Stanislava Hollá
Posúdenie vplyvu vybranej skládky odpadu na životné prostredia
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marcela Hovančíková
Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Hrčková
Zhodnotenie uzatvorenia vybranej skládky odpadov
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Hrdličková
Kvantifikácia emisií do ovzdušia v podniku Holcim Slovensko a.s.
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jana Hrubšová
Analýza systému zberu a zhodnocovania odpadov v Delphi Slovensko, s.r.o.
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Hrubšová
Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Viliam Hutta
Fotokatalytická degradácia nebezpečných látok
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Hýllová
Bezpečnostné a environmentálne aspekty technológie výroby DIA obuvi
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Chachula, PhD.
Riadenie odpadového hospodárstva v Delphi Slovensko, s.r.o.
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Dávid Jakub
Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslava Janská
Monitorovanie fotochemickej degradácie 3,5 dichlórfenolu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lucia Kadecká
Monitorovanie znečistenia životného prostredia na vybranej skládke odpadov
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Klára Kausitzová
Zhodnotenie bioodpadu kompostovaním
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Klára Kausitzová
Zhodnotenie účinnosti ČOV v obci Tomášov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Kebísek
Monitorovanie vplyvu skládky odpadov Luštek na životné prostredie
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Kipikaša
Vplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečných odpadov na ich sorpčné vlastnosti
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: RNDr. Juraj Kliment
Návrh metodiky komplexného manažérstva rizík pre automobilové výrobne spoločnosti
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Renáta Klimentová
Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Pezinok
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Renáta Klimentová
Zhodnotenie spracovania nebezpečného odpadu v okrese Pezinok
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslava Knaperková
Zhodnotenie účinnosti čističky odpadových vôd Banská Bystrica
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Petra Kobelárová
Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Kollárová
Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Kollárová
Ochrana ovzdušia pred prachovými časticami
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.
Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch
únor 2013Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kamil Korec
Využitie softvérových prostriedkov pre modelovanie vybraných parametrov zariadení pre produkciu energie
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Košíková
Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Košíková
Monitorovanie priesakových kvapalín z vybranej skládky odpadov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. František Kovács
Analýza rizík pri vybraných pracovných činnostiach v Dopravnom podniku Bratislava, a.s., vozovňa Krasňany
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. František Kovács
Analýza rizík vo vybranej prevádzke
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Kováčová
Analýza systému odpadového hospodárstva vo vybraných strediskách P2 v rámci firmy Bekaert Hlohovec, a.s.
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Kováčová
Zhodnotenie efektívnosti výroby bioplynu z biomasy
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Silvia Kovárová
Využitie ozónu pri odstraňovaní farebných odpadových vôd
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Krajčovič
Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matúš Krajčovič
Štúdium fotochemickej degradácie kongočervene
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Veronika Kupková, PhD.
Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami
září 2010
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Marcel Kuracina, PhD.
Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Marcel Kuracina, PhD.
Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Veronika Kvorková
Hodnotenie vplyvu fyzikálno-chemických podmienok na priebeh adsorpcie organických látok alternatívnymi adsorbentmi
květen 2023
Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Marek Lipovský
Sorpcia vybraných priemyselných kontaminantov na upravených adsorbentoch
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Marek Lipovský
Sorpcia vybraných priemyselných kontaminantov na upravených adsorbentoch
listopad 2019
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Lipták
Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Slávka Lovíšková
Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Považská Bystrica
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Máčalková
Analýza rizík pri realizácii zberného dvora a kompostoviska v obci
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Mahút
Zhodnotenie využitia kalov z ČOV v SR
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Malovcová
Stanovenie koncentrácie ozónu v pracovnom prostredí
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Máriková
Zhodnotenie protipovodňových opatrení vo vybranom regióne
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
88.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Lívia Martišková
Riadenie odpadového hospodárstva v Camfil Farr, s.r.o. Levice
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
89.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Miroslava Masariková
Štúdium procesu elektrolytickej výroby vodíka s využitím solárnych panelov a jeho bezpečnostná analýza
srpen 2013
Zobrazení závěrečné práce
90.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Daniel Melichárek
Zhodnotenie účinnosti zariadení na mechanickú úpravu pevných odpadov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
91.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marcel Meravý
Spracovanie odpadu z pneumatík vo firme Mitas, a.s., VÚ Zlín
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
92.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Martina Mihelová
Využitie oxidačných procesov pri degradácii paracetamolu z vodných roztokov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
93.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Juraj Michálek
Štúdium progresívnych oxidačných metód odstraňovania nebezpečných látok
květen 2023
Zobrazení závěrečné práce
94.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Monika Mikulová, PhD.
Komplexné hodnotenie bezpečnosti vo vybranom podniku
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
95.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Mikuš
Zhodnotenie odpadovej vody vznikajúcej pri technológii fosfátovania vo firme INA SKALICA spol. s.r.o
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
96.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Barbora Mĺkva
Analýza možností využitia kalov z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd v PSA Peugeot Citroën
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
97.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Mĺkva
Posúdenie vplyvu vybranej skládky odpadu na životné prostredie
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
98.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslava Mokošová
Aplikácia politiky BOZP vo firme VUSAPL a.s. Nitra
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
99.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Veronika Mokrá
Degradácia nebezpečných organických látok
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
100.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Veronika Mokrá
Zhodnotenie fotochemickej degradácie naftalénu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Mončeková
Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
102.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Obalová
Nakladanie s nebezpečným odpadom zo zdravotníckych zariadení
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
103.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Packová
Analýza systému nakladania s nebezpečným odpadom v Dusle Šaľa, a.s.
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
104.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jana Packová
Monitorovanie kvality ovzdušia vo vybranej lokalite
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
105.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Zoltán Palsovics
Využívanie alternatívnych zdrojov energie (slnečnej energie) pre ohrev TUV bytového domu
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
106.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
107.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Pekár
Zhodnotenie odpadov vznikajúcich pri ofsetovej tlači v Grafobale, a.s. Skalica
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
108.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mariana Peťovská
Využitie odpadov z výroby a spracovania kovov pri odstraňovaní chrómu
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
109.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Pobudová
Monitoring vplyvu skládky odpadu na životné prostredie
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
110.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Gabriela Polačeková
Porovnanie systému zberu komunálneho odpadu v obciach zemplínskeho regiónu
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
111.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Položániová
Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Ing. Peter Radošinský
Analýza faktorov činnosti bioplynovej stanice v katastri obce Chtelnica
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
113.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ondrej Repa
Analýza odpadov vznikajúcich v Chemolaku Smolenice, a.s.
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lenka Režná
Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
115.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Alexandra Ružičková
Proces implementácie separovaného zberu komunálneho odpadu v Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
116.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Lucia Segéňová
Štúdium adsorpčných vlastností vybraných druhov odpadov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
117.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miriam Sitnianská
Analýza podzemných vôd v regióne Dubnica nad Váhom
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Slovák
Vplyv odpadov zo živočíšnej výroby na životné prostredie
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
119.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Edit Sméja
Výroba bionafty s využitím alternatívnych katalyzátorov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dušan Soviš
Výrobný proces spoločnosti Nissens Slovakia, s.r.o. a jeho vplyv na životné prostredie
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
121.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milan Spišiak
Sorpcia metylénovej modrej sklenými vláknami
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
122.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Streličáková
Analýza nakladania s nebezpečným odpadom v cementárňach
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Kristína Šefčovičová
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódami
květen 2024Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Denisa Šemeláková
Vplyv ozonizácie na vlastnosti rezných kvapalín
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Mgr. Janka Ševčíková, PhD.
Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
126.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Škubla
Rekultivácia skládky odpadov v Žlkovciach
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
127.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Radoslava Škutová
Hodnotenie emisií prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
128.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Radoslava Škutová
Posúdenie kvality ovzdušia v okolí vybranej spoločnosti
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
129.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Hodnotenie degradability rezných kvapalín
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
130.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Hodnotenie degradability rezných kvapalín
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
131.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lenka Štibraná
Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Parná v obci Horné Orešany
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
132.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lenka Štibraná
Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
133.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tatiana Štibrányiová
Nové trendy v oblasti spracovania odpadov z plastov
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
134.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tatiana Štibrányiová
Porovnanie vlastností vybraných druhov biodegradovateľných plastov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
135.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Marián Šudý, PhD.
Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
červen 2014
Zobrazení závěrečné práce
136.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Marián Šudý, PhD.
Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
září 2011
Zobrazení závěrečné práce
137.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Enikö Šulejová
Vplyv odsávania kalov a dnových sedimentov na kvalitu vody na Slnečných jazerách v Senci
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
138.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Enikö Šulejová
Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu v zdravotníckych zariadeniach mesta Senec
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Ondrej Tatarka
Štúdium vplyvu progresívnych oxidačných procesov na degrabilitu rezných kvapalín
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
140.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Tollarovičová
Zhodnotenie separovaného zberu vybraných druhov komunálneho odpadu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
141.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Monika Tomaštíková
Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
142.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Monika Tomaštíková
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybranom regióne
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
143.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Katarína Truchliková
Zhodnotenie systému odpadového hospodárstva vo vybranom regióne
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
144.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alžbeta Uherčíková
Posúdenie vplyvu skládky komunálneho odpadu na životné prostredie
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
145.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Vaňková
Analýza systému nakladania s vybraným nebezpečným odpadom vo firme EAS s.r.o., Holíč
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
146.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Vargová
Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
147.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Annamarie Velič, PhD.
Meranie a modelovanie emisií pachových látok z procesu vysokoteplotného sušenia dreva pri výrobe drevotrieskových dosák
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
148.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Hana Vengrínová
Štúdium sorpcie vybraných nebezpečných látok alternatívnymi adsorbentmi
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
149.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Vladimír Vlček
Zhodnotenie kalu z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
150.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Gabriela Vyskočová
Hodnotenie chemickej bezpečnosti ovocných destilátov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
151.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Zouhar
Analýza environmentálnych dopadov mestskej skládky odpadov
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
152.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Zouhar
Zhodnotenie a riešenie uzatvorenia mestskej skládky odpadov
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
153.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jessica Žišková
Štúdium sorpcie kongočervene na aktivovanom lúženci
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována