Dec 11, 2019   8:53 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Identification number: 28867
University e-mail: qpaulicek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

VAŽAN, P. -- PAULIČEK, R. Modelovanie procesu montáže s využitím PF sietí. In WITNESS 2008: Sborník příspěvků. 11. ročník mezinárodní konference. Skalní mlýn u Macochy/Česká republika/, 5.6.-6.6. 2008. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008, p. 75--79. ISBN 978-80-214-3672-5.

Original name: Modelovanie procesu montáže s využitím PF sietí
Written by (author): prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (50%)
Ing. Róbert Pauliček, PhD. (50%)
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection: WITNESS 2008: Sborník příspěvků. 11. ročník mezinárodní konference. Skalní mlýn u Macochy/Česká republika/, 5.6.-6.6. 2008
Starting page: 75
Up to page: 79
Number of pages: 5
Original language: Slovak
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Scientific field: Automatizácia a riadenie
Key words: slovak: modelovanie, Simulátory
Year of transmission: 2008
 
Entry made by: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Last change: 06/02/2016 23:57 (Data import from library)


Source specification:

WITNESS 2008: Sborník příspěvků. 11. ročník mezinárodní konference. Skalní mlýn u Macochy/Česká republika/, 5.6.-6.6. 2008. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008. 85 strany. ISBN 978-80-214-3672-5.

Original name: WITNESS 2008: Sborník příspěvků. 11. ročník mezinárodní konference. Skalní mlýn u Macochy/Česká republika/, 5.6.-6.6. 2008
English name: WITNESS 2008. 11th International Conference. Skalní mlýn u Macochy, Czech Republic, 5.-6.6.2008
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-214-3672-5
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Place of publishing: Brno
Year of publication: 2008
Number of pages: 85
Type of scope: strany
Last change: 06/01/2016 20:23 (Data import from library)