Dec 16, 2019   11:37 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Identification number: 28867
University e-mail: qpaulicek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

VAŽAN, P. -- PAULIČEK, R. -- ĽUPTÁK, V. Výpočet vybraných metrík Lean production projektovanej linky. In WITNESS 2009: Sborník příspěvků. 12. ročník mezinárodní konference. - Pustevny/Česká republika/, 21.5.-22.5. 2009. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009, p. 77--84. ISBN 978-80-214-3900-9.

Original name: Výpočet vybraných metrík Lean production projektovanej linky
Written by (author): prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (34%)
Ing. Róbert Pauliček, PhD. (33%)
Ing. Vladimír Ľupták, PhD. (33%)
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection: WITNESS 2009: Sborník příspěvků. 12. ročník mezinárodní konference. - Pustevny/Česká republika/, 21.5.-22.5. 2009
Starting page: 77
Up to page: 84
Number of pages: 8
Original language: Slovak
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Scientific field: Automatizácia a riadenie
Year of transmission: 2009
 
Entry made by: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Last change: 06/03/2016 02:21 (Data import from library)


Source specification:

WITNESS 2009: Sborník příspěvků. 12. ročník mezinárodní konference. - Pustevny/Česká republika/, 21.5.-22.5. 2009. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009. 95 strany. ISBN 978-80-214-3900-9.

Original name: WITNESS 2009: Sborník příspěvků. 12. ročník mezinárodní konference. - Pustevny/Česká republika/, 21.5.-22.5. 2009
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-214-3900-9
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Place of publishing: Brno
Year of publication: 2009
Number of pages: 95
Type of scope: strany
Kind of collection: book version
Key words: slovak: simulácia a modelovanie
Last change: 06/02/2016 11:55 (Data import from library)