Feb 17, 2020   7:01 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Identification number: 28867
University e-mail: qpaulicek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

VAŽAN, P. -- PAULIČEK, R. Hodnotenie algoritmov simulačnej optimalizácie vo WITNESS. In WITNESS 2010: Sborník příspěvků. 13. ročník mezinárodní konference. Kouty nad Desnou/ČR/, 3.6.-4.6. 2010. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010, ISBN 978-80-214-4107-1.

Original name: Hodnotenie algoritmov simulačnej optimalizácie vo WITNESS
Written by (author): prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (50%)
Ing. Róbert Pauliček, PhD. (50%)
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection: WITNESS 2010: Sborník příspěvků. 13. ročník mezinárodní konference. Kouty nad Desnou/ČR/, 3.6.-4.6. 2010
Original language: Slovak
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Scientific field: Automatizácia a riadenie
Year of transmission: 2010
 
Entry made by: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Last change: 08/30/2017 15:20 (Data import from library)


Source specification:

WITNESS 2010: Sborník příspěvků. 13. ročník mezinárodní konference. Kouty nad Desnou/ČR/, 3.6.-4.6. 2010. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4107-1.

Original name: WITNESS 2010: Sborník příspěvků. 13. ročník mezinárodní konference. Kouty nad Desnou/ČR/, 3.6.-4.6. 2010
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-214-4107-1
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Place of publishing: Brno
Year of publication: 2010
Kind of collection: book version
Last change: 06/02/2016 16:32 (Data import from library)