Apr 7, 2020   10:28 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of Cylindricity Measuring Conditions for The Measuring Result
Written by (author): Ing. András Bugár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv stratégie merania (zmena rýchlosti, metódy vyhodnotenia, počtu sledovaných bodov) na hodnoty valcovitosti. Práca je rozdelená na dve časti, obsahuje 41 obrazov a 4 tabuľky. Prvá časť bakalárskej práce je teoretická, sú v nej uvedené definície a základné pojmy z oblastí valcovitosti, tolerancií tvaru, metód vyhodnocovania. V ďalších kapitolách teoretickej časti je uvedený merací prístroj a jeho softvér. Druhá časť bakalárskej práce je praktická, ktorá sa zaoberá návrhom meracieho procesu, podmienkami merania. Z merania sa určil vplyv stratégie merania na hodnoty valcovitosti. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky merania a vyhodnotenie výsledkov
Key words:metrológia, meranie, tolerancia tvaru, valcovitosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited