21. 2. 2020  16:54 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
Autor: Ing. András Bugár
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv stratégie merania (zmena rýchlosti, metódy vyhodnotenia, počtu sledovaných bodov) na hodnoty valcovitosti. Práca je rozdelená na dve časti, obsahuje 41 obrazov a 4 tabuľky. Prvá časť bakalárskej práce je teoretická, sú v nej uvedené definície a základné pojmy z oblastí valcovitosti, tolerancií tvaru, metód vyhodnocovania. V ďalších kapitolách teoretickej časti je uvedený merací prístroj a jeho softvér. Druhá časť bakalárskej práce je praktická, ktorá sa zaoberá návrhom meracieho procesu, podmienkami merania. Z merania sa určil vplyv stratégie merania na hodnoty valcovitosti. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky merania a vyhodnotenie výsledkov
Klíčová slova:metrológia, meranie, tolerancia tvaru, valcovitosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně