20. 1. 2020  6:27 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
Autor: Ing. András Bugár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv stratégie merania (zmena rýchlosti, metódy vyhodnotenia, počtu sledovaných bodov) na hodnoty valcovitosti. Práca je rozdelená na dve časti, obsahuje 41 obrazov a 4 tabuľky. Prvá časť bakalárskej práce je teoretická, sú v nej uvedené definície a základné pojmy z oblastí valcovitosti, tolerancií tvaru, metód vyhodnocovania. V ďalších kapitolách teoretickej časti je uvedený merací prístroj a jeho softvér. Druhá časť bakalárskej práce je praktická, ktorá sa zaoberá návrhom meracieho procesu, podmienkami merania. Z merania sa určil vplyv stratégie merania na hodnoty valcovitosti. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky merania a vyhodnotenie výsledkov
Kľúčové slová:metrológia, meranie, tolerancia tvaru, valcovitosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene