Feb 27, 2020   5:41 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Renovation of mold for the plastics industry
Written by (author): Ing. Tomáš Buček
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Renovácia formy pre plastový priemysel
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou renovácie foriem používaných v plastovom priemysle, pričom v práci je riešená renovácia vstrekovacej formy SHARK. Cieľom práce je zistiť rozsah poškodenia formy a vykonať renováciu tak, aby bola zachovaná výsledná kvalita produktu a zachovaná maximálna životnosť formy. Práca je členená na štyri samostatné kapitoly. Prvá kapitola opisuje firmu Business and Drive, s.r.o. Malacky, v ktorej je renovácia formy vykonaná. Druhá kapitola je venovaná forme SHARK, skenovaniu pomocou 3D skenera a zistenia rozsahu poškodenia. Tretia kapitola diplomovej práce sa venuje naváraniu poškodených miest strižných hrán formy laserovým mikronaváracím zariadením ALM 200. Bol vybraný vhodný materiál pre naváranie, parametre procesu navárania a postup navárania. V štvrtej kapitole je vytvorený 3D model formy, podľa ktorého budú navarené miesta obrobené na požadovaný tvar. Výsledkom obrábania je ideálny tvar strižnej hrany.
Key words:renovácia, forma, laserové naváranie, 3D skenovanie, obrábanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited