16. 11. 2019  0:11 Agnesa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Renovácia formy pre plastový priemysel
Autor: Ing. Tomáš Buček
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Renovácia formy pre plastový priemysel
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou renovácie foriem používaných v plastovom priemysle, pričom v práci je riešená renovácia vstrekovacej formy SHARK. Cieľom práce je zistiť rozsah poškodenia formy a vykonať renováciu tak, aby bola zachovaná výsledná kvalita produktu a zachovaná maximálna životnosť formy. Práca je členená na štyri samostatné kapitoly. Prvá kapitola opisuje firmu Business and Drive, s.r.o. Malacky, v ktorej je renovácia formy vykonaná. Druhá kapitola je venovaná forme SHARK, skenovaniu pomocou 3D skenera a zistenia rozsahu poškodenia. Tretia kapitola diplomovej práce sa venuje naváraniu poškodených miest strižných hrán formy laserovým mikronaváracím zariadením ALM 200. Bol vybraný vhodný materiál pre naváranie, parametre procesu navárania a postup navárania. V štvrtej kapitole je vytvorený 3D model formy, podľa ktorého budú navarené miesta obrobené na požadovaný tvar. Výsledkom obrábania je ideálny tvar strižnej hrany.
Kľúčové slová:renovácia, forma, laserové naváranie, 3D skenovanie, obrábanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene