Feb 27, 2020   6:18 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and manufacture of universal carriage for six - spindle cam lathe
Written by (author): Ing. Pavol Cingel
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba univerzálneho suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh, výroba a otestovanie suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh v podniku INA Skalica s.r.o.. Konštrukcia nového suportu musí plniť funkcie dvoch starších suportov, z ktorých jeden je určený na sústruženie vnútorných zápichov na vonkajšom krúžku ložiska a druhý je určený na sústruženie vnútornej plochy krúžku. Nahradením dvoch starých suportov za jeden univerzálny suport sa eliminuje ich zdĺhavá výmena medzi výrobnými zákazkami, a tak sa docieli zníženie nastavovacích časov. Realizáciou novej koncepcie sa tiež uľahčí manipulácia z hľadiska bezpečnosti pri práci.
Key words:suport, metóda SMED, 6-vretenový vačkový sústruh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited