20. 1. 2020  8:02 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba univerzálneho suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh
Autor: Ing. Pavol Cingel
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba univerzálneho suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh, výroba a otestovanie suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh v podniku INA Skalica s.r.o.. Konštrukcia nového suportu musí plniť funkcie dvoch starších suportov, z ktorých jeden je určený na sústruženie vnútorných zápichov na vonkajšom krúžku ložiska a druhý je určený na sústruženie vnútornej plochy krúžku. Nahradením dvoch starých suportov za jeden univerzálny suport sa eliminuje ich zdĺhavá výmena medzi výrobnými zákazkami, a tak sa docieli zníženie nastavovacích časov. Realizáciou novej koncepcie sa tiež uľahčí manipulácia z hľadiska bezpečnosti pri práci.
Kľúčové slová:suport, metóda SMED, 6-vretenový vačkový sústruh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene