Apr 7, 2020   10:23 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The study of creating database of tools for progresive technologies
Written by (author): Ing. Lukáš Koníček
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdia vytvorenia databázy nástrojov pre progresívne technológie
Summary:Téma diplomovej práce je zameraná na návrh vytvorenia počítačovej databázy nástrojov pre progresívne technológie obrábania. Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť databázu nástrojov pre progresívne technológie. V prvej časti sa práca venuje úvodu do problematiky progresívnych metód obrábania. Je v nej zadefinovaná charakteristika progresívnych technológií obrábania. Taktiež sa venuje členeniu progresívnych metód obrábania do skupín. V ďalšej časti sú charakterizované jednotlivé progresívne metódy obrábania. Práca pokračuje treťou časťou. Tou je prehľad programov slúžiacich na vytváranie databáz. Štvrtá časť je časť praktická a venuje sa návrhu samotnej databázy nástrojov pre progresívne technológie.
Key words:progresívne, obrábanie, nástroj, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited