16. 12. 2019  12:27 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia vytvorenia databázy nástrojov pre progresívne technológie
Autor: Ing. Lukáš Koníček
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia vytvorenia databázy nástrojov pre progresívne technológie
Abstrakt:Téma diplomovej práce je zameraná na návrh vytvorenia počítačovej databázy nástrojov pre progresívne technológie obrábania. Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť databázu nástrojov pre progresívne technológie. V prvej časti sa práca venuje úvodu do problematiky progresívnych metód obrábania. Je v nej zadefinovaná charakteristika progresívnych technológií obrábania. Taktiež sa venuje členeniu progresívnych metód obrábania do skupín. V ďalšej časti sú charakterizované jednotlivé progresívne metódy obrábania. Práca pokračuje treťou časťou. Tou je prehľad programov slúžiacich na vytváranie databáz. Štvrtá časť je časť praktická a venuje sa návrhu samotnej databázy nástrojov pre progresívne technológie.
Kľúčové slová:progresívne, obrábanie, nástroj, databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene