Feb 17, 2020   1:30 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ultrasonic machining of materials – educational video
Written by (author): Bc. Marián Fischer
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
Summary:Cieľom bakalárskej práce je priblížiť technológiu obrábania ultrazvukom a vytvoriť výučbové video k danej téme. Prvá časť bakalárskej práce zahŕňa úvod do problematiky obrábania ultrazvukom, vysvetľuje základné pojmy, časti zariadenia na ultrazvukové obrábanie a princíp procesu samotného. Po naštudovaní dostupnej literatúry, odborných článkov, katalógov a prospektov firiem zaoberajúcich sa technológiou, sú v druhej časti opísané hlavné technologické procesy obrábania ultrazvukom - ultrazvukové obrábanie a rotačné ultrazvukové obrábanie. Opísané sú aj základne technologické parametre ako úber materiálu, opotrebenie nástroja a vlastnosti obrobeného povrchu, a technologické aplikácie technológií. Tretia časť je o tvorení výučbového videa - o zozbieraní potrebných materiálov ku tvorbe videa, o natáčaní a o stroji na ktorom sa natáčanie uskutočnilo. Záver bakalárskej práce tvorí zhodnotenie dosiahnutého výsledku a významu vytvorenia výučbového videa.
Key words:Ultrazvuk, Obrábanie ultrazvukom, video

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited