21. 2. 2020  15:50 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
Autor: Bc. Marián Fischer
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je priblížiť technológiu obrábania ultrazvukom a vytvoriť výučbové video k danej téme. Prvá časť bakalárskej práce zahŕňa úvod do problematiky obrábania ultrazvukom, vysvetľuje základné pojmy, časti zariadenia na ultrazvukové obrábanie a princíp procesu samotného. Po naštudovaní dostupnej literatúry, odborných článkov, katalógov a prospektov firiem zaoberajúcich sa technológiou, sú v druhej časti opísané hlavné technologické procesy obrábania ultrazvukom - ultrazvukové obrábanie a rotačné ultrazvukové obrábanie. Opísané sú aj základne technologické parametre ako úber materiálu, opotrebenie nástroja a vlastnosti obrobeného povrchu, a technologické aplikácie technológií. Tretia časť je o tvorení výučbového videa - o zozbieraní potrebných materiálov ku tvorbe videa, o natáčaní a o stroji na ktorom sa natáčanie uskutočnilo. Záver bakalárskej práce tvorí zhodnotenie dosiahnutého výsledku a významu vytvorenia výučbového videa.
Klíčová slova:Ultrazvuk, Obrábanie ultrazvukom, video

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně