13. 12. 2019  6:49 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
Autor: Bc. Marián Fischer
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je priblížiť technológiu obrábania ultrazvukom a vytvoriť výučbové video k danej téme. Prvá časť bakalárskej práce zahŕňa úvod do problematiky obrábania ultrazvukom, vysvetľuje základné pojmy, časti zariadenia na ultrazvukové obrábanie a princíp procesu samotného. Po naštudovaní dostupnej literatúry, odborných článkov, katalógov a prospektov firiem zaoberajúcich sa technológiou, sú v druhej časti opísané hlavné technologické procesy obrábania ultrazvukom - ultrazvukové obrábanie a rotačné ultrazvukové obrábanie. Opísané sú aj základne technologické parametre ako úber materiálu, opotrebenie nástroja a vlastnosti obrobeného povrchu, a technologické aplikácie technológií. Tretia časť je o tvorení výučbového videa - o zozbieraní potrebných materiálov ku tvorbe videa, o natáčaní a o stroji na ktorom sa natáčanie uskutočnilo. Záver bakalárskej práce tvorí zhodnotenie dosiahnutého výsledku a významu vytvorenia výučbového videa.
Kľúčové slová:Ultrazvuk, Obrábanie ultrazvukom, video

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene