Apr 7, 2020   9:17 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal production of sheet metal storage box
Written by (author): Ing. Martin Zvonár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ertel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh výroby plechovej úložnej skrinky
Summary:Vysoká variabilita a jednoduché ovládanie zaisťuje vysoký komfort užívania kovového nábytku v rôznych sférach nášho života. Kovový nábytok dáva priestorom jednotný vzhľad v školských, športových, zdravotníckych, kultúrnych zariadeniach a priemyselných prevádzkach. Cieľom bakalárskej práce je nájsť optimálne riešenie výroby plechovej úložnej skrinky pomocou technológií delenia, ohýbania, zvárania so zameraním na jednoduchosť výroby, dostupnosť materiálov a strojných zariadení. Prvá časť oboznamuje s chemickým zložením a mechanickými vlastnosťami ťažnej ocele a jej využitím v priemysle. Predstavuje rôzne možnosti technológie delenia, tvárnenia a zvárania materiálu. Druhá časť sa venuje grafickému návrhu skrinky. V tretej časti sú spracované návrhy výroby plechovej úložnej skrinky podľa výrobných výkresov. V štvrtej časti je porovnanie časovej a materiálovej náročnosti jednotlivých technologických návrhov výroby.
Key words:plech DC01, ohýbanie, delenie, zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited