21. 11. 2019  18:22 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh výroby plechovej úložnej skrinky
Autor: Ing. Martin Zvonár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Ertel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby plechovej úložnej skrinky
Abstrakt:Vysoká variabilita a jednoduché ovládanie zaisťuje vysoký komfort užívania kovového nábytku v rôznych sférach nášho života. Kovový nábytok dáva priestorom jednotný vzhľad v školských, športových, zdravotníckych, kultúrnych zariadeniach a priemyselných prevádzkach. Cieľom bakalárskej práce je nájsť optimálne riešenie výroby plechovej úložnej skrinky pomocou technológií delenia, ohýbania, zvárania so zameraním na jednoduchosť výroby, dostupnosť materiálov a strojných zariadení. Prvá časť oboznamuje s chemickým zložením a mechanickými vlastnosťami ťažnej ocele a jej využitím v priemysle. Predstavuje rôzne možnosti technológie delenia, tvárnenia a zvárania materiálu. Druhá časť sa venuje grafickému návrhu skrinky. V tretej časti sú spracované návrhy výroby plechovej úložnej skrinky podľa výrobných výkresov. V štvrtej časti je porovnanie časovej a materiálovej náročnosti jednotlivých technologických návrhov výroby.
Kľúčové slová:plech DC01, ohýbanie, delenie, zváranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene