Feb 18, 2020   8:29 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rationalize production shaft automatic transmission in GeWiS Company Ltd.
Written by (author): Ing. Jakub Šimko
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Racionalizácia výroby hriadeľa automatickej prevodovky v spoločnosti GeWis s.r.o
Summary:Diplomová práca je zameraná na racionalizáciu výroby hriadeľa do automatickej prevodovky spoločnosti GeWiS s.r.o. Práca sa skladá zo štyroch častí, v prvej bude postupne opísaná firma GeWiS s.r.o. Pokračovať bude kapitolou dva, kde popíšeme súčasnú technológiu a to napr. použité nástroje, použité parametre pri obrábaní, použité rezné prostredie, upnutie súčiastky a stroj na ktorom prebiehal výrobný proces pre aplikovaním racionalizácie. V tretej kapitole navrhneme jednotlivé stratégie pre novú racionálnejšiu technológiu aby sme dosiahli cieľ tejto práce a to zvýšenie produktivity výroby hriadeľa. V štvrtej kapitole porovnáme pôvodnú technológiu výrobného procesu s navrhnutou technológiou a zhodnotíme nový racionálnejší návrh výroby. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zvýšiť produktivitu výroby vybraného hriadeľa. To, či sa podarilo zvýšiť produktivitu výroby sa dočítame v poslednej štvrtej kapitole.
Key words:racionalizácia, hriadeľ, automatická prevodovka, sústruženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited