14. 11. 2019  16:54 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia výroby hriadeľa automatickej prevodovky v spoločnosti GeWis s.r.o
Autor: Ing. Jakub Šimko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výroby hriadeľa automatickej prevodovky v spoločnosti GeWis s.r.o
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na racionalizáciu výroby hriadeľa do automatickej prevodovky spoločnosti GeWiS s.r.o. Práca sa skladá zo štyroch častí, v prvej bude postupne opísaná firma GeWiS s.r.o. Pokračovať bude kapitolou dva, kde popíšeme súčasnú technológiu a to napr. použité nástroje, použité parametre pri obrábaní, použité rezné prostredie, upnutie súčiastky a stroj na ktorom prebiehal výrobný proces pre aplikovaním racionalizácie. V tretej kapitole navrhneme jednotlivé stratégie pre novú racionálnejšiu technológiu aby sme dosiahli cieľ tejto práce a to zvýšenie produktivity výroby hriadeľa. V štvrtej kapitole porovnáme pôvodnú technológiu výrobného procesu s navrhnutou technológiou a zhodnotíme nový racionálnejší návrh výroby. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zvýšiť produktivitu výroby vybraného hriadeľa. To, či sa podarilo zvýšiť produktivitu výroby sa dočítame v poslednej štvrtej kapitole.
Kľúčové slová:racionalizácia, hriadeľ, automatická prevodovka, sústruženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene