Feb 18, 2020   6:57 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aplication of CAx technologies in standard of Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Written by (author): Bc. Dávid Ondrejmiška
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Summary:Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť komplexný pohľad na modelovanie súčiastky v CAD softvéri, návrh technologického postupu výroby a tvorbu meracieho plánu podľa technického výkresu, ktorý poskytla spoločnosť Muehlbauer Technologies, s. r. o. Nitra. V úvode bola predstavená súčiastka, jej funkcia, rozmery, hmotnosť a charakteristika materiálu. Praktická časť práce je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole je vysvetlený postup modelovania vybranej súčiastky v softvéri PowerShape 2017. Ten spočíva v správnej voľbe súradnicového systému, náčrte obrysu, vytiahnutí modelu, tvorbe otvorov a závitov podľa technického výkresu. Druhá kapitola opisuje tvorbu technologického postupu výroby súčiastky v softvéri PowerMill 2018. Ten v sebe zahŕňa správny výber nástrojov, nástrojových upínačov, priradenie rezných podmienok nástrojom a voľbu optimálnych obrábacích stratégií. Z týchto poznatkov bol zostavený nástrojový list a tabuľka s použitými obrábacími stratégiami. Výsledkom z tohto softvéru je NC kód pre post procesor 5-osového obrábacieho centra Hermle C40. Tretia kapitola sa zaoberá tvorbou meracieho plánu v softvéri CALYPSO, v ktorom bolo potrebné vytvoriť snímacie systémy na meranie súčiastky, naprogramovať všetky potrebné elementy a vyhodnotiť vybrané charakteristiky. V závere práce je výstupný prezentačný protokol s nameranými hodnotami jednotlivých charakteristík.
Key words:dizajn, technologický postup, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited