20. 1. 2020  7:11 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Autor: Bc. Dávid Ondrejmiška
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť komplexný pohľad na modelovanie súčiastky v CAD softvéri, návrh technologického postupu výroby a tvorbu meracieho plánu podľa technického výkresu, ktorý poskytla spoločnosť Muehlbauer Technologies, s. r. o. Nitra. V úvode bola predstavená súčiastka, jej funkcia, rozmery, hmotnosť a charakteristika materiálu. Praktická časť práce je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole je vysvetlený postup modelovania vybranej súčiastky v softvéri PowerShape 2017. Ten spočíva v správnej voľbe súradnicového systému, náčrte obrysu, vytiahnutí modelu, tvorbe otvorov a závitov podľa technického výkresu. Druhá kapitola opisuje tvorbu technologického postupu výroby súčiastky v softvéri PowerMill 2018. Ten v sebe zahŕňa správny výber nástrojov, nástrojových upínačov, priradenie rezných podmienok nástrojom a voľbu optimálnych obrábacích stratégií. Z týchto poznatkov bol zostavený nástrojový list a tabuľka s použitými obrábacími stratégiami. Výsledkom z tohto softvéru je NC kód pre post procesor 5-osového obrábacieho centra Hermle C40. Tretia kapitola sa zaoberá tvorbou meracieho plánu v softvéri CALYPSO, v ktorom bolo potrebné vytvoriť snímacie systémy na meranie súčiastky, naprogramovať všetky potrebné elementy a vyhodnotiť vybrané charakteristiky. V závere práce je výstupný prezentačný protokol s nameranými hodnotami jednotlivých charakteristík.
Kľúčové slová:dizajn, technologický postup, meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene