Feb 22, 2020   5:46 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement strategy
Written by (author): Bc. Marek Čuhák
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Hrušecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stratégie merania
Summary:Bakalárska práca je zameraná na meranie respektíve na stratégie merania ktoré sa využívajú pri súradnicových meracích strojoch. Stratégie merania sú aj v dnešnej dobe témou mnohých štúdií a diskusií na univerzitách po celom svete. Na začiatku každého merania na súradnicovom meracom stroji si operátor volí stratégiu merania. Tá môže svojimi parametrami vniesť do výsledkov variabilitu. Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy prípadových štúdii, domácej a zahraničnej literatúry, objasniť vplyv jednotlivých stratégií na výsledky meraní. V prvej kapitole boli vysvetlené jednotlivé geometrické tolerancie. V ďalšej kapitole sa práca zaoberala súradnicovými meracími strojmi, ich konštrukciou, typmi, časťami, snímacími systémami a niektorým softvérmi, ktoré tieto stroje používajú. V tretej a štvrtej kapitole sa bakalárska práca venuje samotným stratégiám merania valcovitosti a rovinnosti. Stratégie merania sú bližšie rozoberané v prípadových štúdiách.
Key words:stratégie merania, valcovitosť, rovinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited