22. 11. 2019  17:10 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stratégie merania
Autor: Bc. Marek Čuhák
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Hrušecký
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stratégie merania
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na meranie respektíve na stratégie merania ktoré sa využívajú pri súradnicových meracích strojoch. Stratégie merania sú aj v dnešnej dobe témou mnohých štúdií a diskusií na univerzitách po celom svete. Na začiatku každého merania na súradnicovom meracom stroji si operátor volí stratégiu merania. Tá môže svojimi parametrami vniesť do výsledkov variabilitu. Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy prípadových štúdii, domácej a zahraničnej literatúry, objasniť vplyv jednotlivých stratégií na výsledky meraní. V prvej kapitole boli vysvetlené jednotlivé geometrické tolerancie. V ďalšej kapitole sa práca zaoberala súradnicovými meracími strojmi, ich konštrukciou, typmi, časťami, snímacími systémami a niektorým softvérmi, ktoré tieto stroje používajú. V tretej a štvrtej kapitole sa bakalárska práca venuje samotným stratégiám merania valcovitosti a rovinnosti. Stratégie merania sú bližšie rozoberané v prípadových štúdiách.
Kľúčové slová:stratégie merania, valcovitosť, rovinnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene