Feb 27, 2020   6:16 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of CAx technologies in the design and production of pole piece
Written by (author): Bc. Michal Nikodem
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie CAx technológií pri návrhu a výrobe pólového nástavca
Summary:NIKODEM, Michal: Využitie CAx technológií pri návrhu a výrobe pólového nástavca, [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. –Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, 62 s. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba súčiastky (pólového nástavca) na základe dokumentácie a požiadaviek zákazníka vo firme KLIMSTAHL, s.r.o., ktorej sídlo sa nachádza v obci Vaďovce. Bakalárska práca je rozdelená do 6 kapitol, z ktorých prvé tri kapitoly sú venované teoretickým poznatkom o CA systémoch, predstavujú jednotlivé CAD/CAM systémy s ich stručnú charakteristiku, CAD systému SOLIDWORKS sa venuje tretia kapitola. Praktická časť bakalárskej práce sa zaoberá konkrétnym návrhom súčiastky v CAD systéme SOLIDWORKS a návrhom výroby súčiastky v CAM systéme SolidCAM, ktorého výstupom je NC program. V záverečnej kapitole je uvedený opis výroby súčiastky, ktorý bol realizovaný na CNC stroji.
Key words:CAD, CAM, pólový nástavec, návrh, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited