18. 11. 2019  13:03 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie CAx technológií pri návrhu a výrobe pólového nástavca
Autor: Bc. Michal Nikodem
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie CAx technológií pri návrhu a výrobe pólového nástavca
Abstrakt:NIKODEM, Michal: Využitie CAx technológií pri návrhu a výrobe pólového nástavca, [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. –Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, 62 s. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba súčiastky (pólového nástavca) na základe dokumentácie a požiadaviek zákazníka vo firme KLIMSTAHL, s.r.o., ktorej sídlo sa nachádza v obci Vaďovce. Bakalárska práca je rozdelená do 6 kapitol, z ktorých prvé tri kapitoly sú venované teoretickým poznatkom o CA systémoch, predstavujú jednotlivé CAD/CAM systémy s ich stručnú charakteristiku, CAD systému SOLIDWORKS sa venuje tretia kapitola. Praktická časť bakalárskej práce sa zaoberá konkrétnym návrhom súčiastky v CAD systéme SOLIDWORKS a návrhom výroby súčiastky v CAM systéme SolidCAM, ktorého výstupom je NC program. V záverečnej kapitole je uvedený opis výroby súčiastky, ktorý bol realizovaný na CNC stroji.
Kľúčové slová:CAD, CAM, pólový nástavec, návrh, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene