9. 12. 2019  21:21 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba prípravkov na upínanie tvarovo zložitej súčiastky v podmienkach firmy CE-tech, s.r.o.
Autor: Ing. Rudolf Podstrelený
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prípravkov na upínanie tvarovo zložitej súčiastky v podmienkach firmy CE-tech, s.r.o.
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je vyriešiť problematiku upínania súčiastky IAT Lager v procese výroby. Jedná sa o nerotačnú súčiastku s pomerne komplikovaným tvarom z hľadiska upnutia, ktorá je určená pre letecký priemysel. Ďalším cieľom práce je zvolenie vhodného počtu a poradia technologických operácii pre výrobu súčiastky a vhodné navrhnutie polotovaru pre výrobu súčiastky a prípravkov. Od počtu týchto technologických operácii bude ďalej závisieť počet potrebných prípravkov. Diplomová práca obsahuje 4 kapitoly, v ktorých je dokopy obsiahnutých 8 tabuliek, 102 obrázkov a 3 prílohy. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá analýzou v oblasti používania prípravkov, dôležitými zásadami používanými pri ich konštrukcii a stručným opisom CAD softvérov. Praktická časť postupne rozoberá grafické návrhy prípravkov pre upnutie súčiastky IAT Lager, navrhnutie výroby prípravkov a samotnej súčiastky. Navrhnutie výroby spočíva v navrhnutí obrábacieho stroja, rezných nástrojov a prípravkov. Výsledky a význam práce spočívajú vo vypracovaní grafického návrhu prípravkov, podľa ktorého je výroba týchto prípravkov neskôr realizovaná. Prínosom pre firmu CE-tech, s.r.o. je zlepšenie doterajšieho spôsobu výroby prípravkov pre upínanie tvarovo zložitých súčiastok.
Kľúčové slová:obrobok, strojný zverák, pevná čeľusť, 3D model, prípravok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene