Feb 17, 2020   1:25 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of the roundness measurement conditions on the result of measurement
Written by (author): Ing. Pavol Tomášek
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
Summary:Cieľom tejto práce je objasniť podmienky, ktoré vplývajú na kruhovitosť meraných súčastí. Úvodná časť je venovaná teoretickým základom z oblasti geometrických tolerancií a kruhovitosti. Ďalším bodom je predstavenie kruhomeru RONDCOM 60A a príslušného softvérového vybavenia. Druhá časť práce je zameraná na návrh podmienok merania kruhovitosti a samotnú realizáciu merania. Posledný bod predstavuje analýzu nameraných hodnôt. Cieľ práce bol splnený a potvrdilo sa, že s meniacimi sa podmienkami merania a analýzy sa mení aj výsledná hodnota kruhovitost
Key words:geometrické tolerancie, kruhovitosť, metóda vyhodnocovania, meracie zariadenie, otočný stôl

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited