27. 2. 2020  4:39 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
Autor: Ing. Pavol Tomášek
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
Abstrakt:Cieľom tejto práce je objasniť podmienky, ktoré vplývajú na kruhovitosť meraných súčastí. Úvodná časť je venovaná teoretickým základom z oblasti geometrických tolerancií a kruhovitosti. Ďalším bodom je predstavenie kruhomeru RONDCOM 60A a príslušného softvérového vybavenia. Druhá časť práce je zameraná na návrh podmienok merania kruhovitosti a samotnú realizáciu merania. Posledný bod predstavuje analýzu nameraných hodnôt. Cieľ práce bol splnený a potvrdilo sa, že s meniacimi sa podmienkami merania a analýzy sa mení aj výsledná hodnota kruhovitost
Klíčová slova:geometrické tolerancie, kruhovitosť, metóda vyhodnocovania, meracie zariadenie, otočný stôl

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně