13. 11. 2019  8:50 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
Autor: Ing. Pavol Tomášek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
Abstrakt:Cieľom tejto práce je objasniť podmienky, ktoré vplývajú na kruhovitosť meraných súčastí. Úvodná časť je venovaná teoretickým základom z oblasti geometrických tolerancií a kruhovitosti. Ďalším bodom je predstavenie kruhomeru RONDCOM 60A a príslušného softvérového vybavenia. Druhá časť práce je zameraná na návrh podmienok merania kruhovitosti a samotnú realizáciu merania. Posledný bod predstavuje analýzu nameraných hodnôt. Cieľ práce bol splnený a potvrdilo sa, že s meniacimi sa podmienkami merania a analýzy sa mení aj výsledná hodnota kruhovitost
Kľúčové slová:geometrické tolerancie, kruhovitosť, metóda vyhodnocovania, meracie zariadenie, otočný stôl

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene