Jan 26, 2020   4:14 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production design and measurement plan for the pulley
Written by (author): Bc. Marek Molnár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh výroby a meracieho plánu pre odvaľovaciu kladku
Summary:Práca sa zaoberá využívaním softvéru pri návrhu, výrobe a následnej kontrole súčiastok. Prvá časť práce opisuje CA systémy , ich rozdelenie a možné využitie. V ďalšej časti sa zaoberá modelovaním odvaľovacej kladky. V nasledujúcej časti opisuje spôsob návrhu výroby vo vybranom CAM programe, od výberu nástrojov až po konečnú simuláciu a kontrolu. Posledná časť práce sa zaoberá návrhom meracieho plánu pre danú súčiastku ako aj finálnou kontrolou a výsledkami merania.
Key words:CA systémy, obrábanie, merací plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited