7. 8. 2020  6:05 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania
Autor: Ing. Branislav Augustovič
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania
Abstrakt:AUGUSTOVIČ, Branislav : Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Vedúci záverečnej práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD. - Trnava MTF STU, 2017, 46 s. Kľúčové slová : metrológia, geometrické tolerancie, rovinnosť, meracie zariadenie Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv podmienok merania (rýchlosť merania, počet meraných bodov, metóda vyhodnotenia, počet rezov) na hodnotu rovinnosti. Prvá časť tejto práce sa zaoberá teoretickými základmi rovinnosti, geometrickými toleranciami a spôsobmi merania rovinnosti. Zaoberá sa taktieţ opisom meracieho zariadenia RONDCOM 60A a softvéru ACCTee Pro. Druhá časť práce pozostáva z praktickej časti, v ktorej bola navrhnutá hypotéza merania a podmienky merania. V poslednej kapitole boli analyzované namerané hodnoty
Kľúčové slová:
metrológia, geometrické tolerancie, rovinnosť, meracie zariadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene