Feb 27, 2020   5:42 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of CA technologies in the design of production carrier in Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Written by (author): Bc. Michal Denko
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie CA technológií pri návrhu výroby unášača v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo pripraviť podklady na výrobu súčiastky unášača pre spoločnosť Muehlbauer Technologies, s. r. o. Nitra. Teoretická časť bakalárskej práce rozoberá CA systémy, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu a na rôznych stupňoch riadenia a umožňujú zjednodušiť a urýchliť inžinierske činnosti. V ďalšej časti je opísaný postup modelovania súčiastky unášača v CAD systéme PowerShape, tvorba návrhu obrábania súčiastky v CAM systéme PowerMill. Ako posledný bod je tvorba meracieho plánu súčiastky v programe Calypso.
Key words:výroba, modelovanie, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited