17. 2. 2020  14:26 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka
Autor: Bc. Martin Mozolík
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka
Abstrakt:MOZOLÍK, Martin: Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka vo firme MPC-Metal, s.r.o. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. – Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba držiaka a získanie nových praktických poznatkov z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej výrobnej činnosti v strojárstve. Bakalárska práca je vypracovaná do štyroch kapitol. V prvej časti sa práca zaoberá základným prehľadom z oblasti návrhu a výroby súčiastok a spracovaním teoretických vedomostí o CAD a CAM systémoch. V druhej časti je opísaný návrh 3D modelu držiaka v CAD systéme Solid Edge ST6. V tretej časti bakalárskej práce je opísaná tvorba držiaka v CAM systéme Power Mill 2018, voľba správnych obrábacích stratégií, nástrojov a rezných podmienok. V poslednej časti je zrealizovaná výroba držiaka na zvolenom stroji.
Klíčová slova:návrh, CAD/CAM systémy, výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně