21. 11. 2019  9:09 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka
Autor: Bc. Martin Mozolík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka
Abstrakt:MOZOLÍK, Martin: Počítačová podpora pri návrhu a výrobe držiaka vo firme MPC-Metal, s.r.o. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. – Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba držiaka a získanie nových praktických poznatkov z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej výrobnej činnosti v strojárstve. Bakalárska práca je vypracovaná do štyroch kapitol. V prvej časti sa práca zaoberá základným prehľadom z oblasti návrhu a výroby súčiastok a spracovaním teoretických vedomostí o CAD a CAM systémoch. V druhej časti je opísaný návrh 3D modelu držiaka v CAD systéme Solid Edge ST6. V tretej časti bakalárskej práce je opísaná tvorba držiaka v CAM systéme Power Mill 2018, voľba správnych obrábacích stratégií, nástrojov a rezných podmienok. V poslednej časti je zrealizovaná výroba držiaka na zvolenom stroji.
Kľúčové slová:návrh, CAD/CAM systémy, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene