20. 1. 2020  6:55 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.
Autor: Bc. Peter Kukan
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vyrobiť prototyp pásového ťahača, ktorý bude nasledovne aj testovaný. Bakalárska práca je vypracovaná v štyroch kapitolách. V prvej kapitole sa práca sústredí na teoretické východiská v oblasti konštrukcie pásový zariadení. a prehľad trhu. Druhá kapitola je zameraná na konštrukčný návrh 3D modelu v CAD programe SolidWorks a úpravu nakúpených dielcov. V tretej kapitole sa práca zameriava na technológiu výroby, ktorá zahŕňa návrh strojov, nástrojov, prípravkov a výrobné postupy, ktoré boli taktiež vypracované v programe SolidWorks. V poslednej kapitole je realizovaná samotná výroba a zhodnotenie funkčnosti ťahača.
Kľúčové slová:CAD, ťahač, výroba, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene