17. 2. 2020  14:10 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Autor: Bc. Erik Vlk
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Hrušecký
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Abstrakt:Táto bakalárska práca poskytuje podrobný pohľad na modelovanie 3D súčiastky vo vybranom CAD systéme, následného vytvorenia technologického postupu výroby a na záver návrhu meracieho plánu, ktorý bol zostavený z výrobného výkresu. Úvod je venovaný stručnému opisu CAx technológií a s ich pomocou bude namodelovaná súčiastka, obrábaná a na záver kontrolovaná. Ďalej práca pozostáva z praktickej časti, v ktorej sa nachádza podrobný obrázkový postup vyhotovenia 3D modelu súčiastky vo zvolenom softvéri PowerShape 2019. Postup vyhotovenia spočíva vo voľbe súradnicového systému, obrysového náčrtu, jeho vytiahnutia, odčítania dier, tvorbe závitov a zrazenia. Nasledujúca kapitola je tvorená opisom technologického postupu výroby danej súčiastky v softvéri PowerMill 2019. Tento výrobný postup obsahuje výber správneho nástrojového parku, ich upínačov, vhodných obrábacích stratégií a rezných podmienok. Posledná časť je tvorená meracím plánom v meracom softvéri CALYPSO. V tomto softvéri bolo potrebné vytvoriť snímací merací systém, ktorým bola súčiastka meraná, ďalej vytvoriť potrebné elementy a následné vyhodnotenie definovaných charakteristík. Výstupom tohto merania je prezentačný protokol, ktorý obsahuje jednotlivé namerané hodnoty. Cieľom bakalárskej prace je poskytnúť pohľad na využitie počítačom podporovaných systémov pri postupe, návrhu a meraní súčiastky.
Klíčová slova:CAD, CAM, CAQ, modelovanie , technologický postup , meranie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně