22. 11. 2019  21:06 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Autor: Bc. Erik Vlk
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Hrušecký
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Abstrakt:Táto bakalárska práca poskytuje podrobný pohľad na modelovanie 3D súčiastky vo vybranom CAD systéme, následného vytvorenia technologického postupu výroby a na záver návrhu meracieho plánu, ktorý bol zostavený z výrobného výkresu. Úvod je venovaný stručnému opisu CAx technológií a s ich pomocou bude namodelovaná súčiastka, obrábaná a na záver kontrolovaná. Ďalej práca pozostáva z praktickej časti, v ktorej sa nachádza podrobný obrázkový postup vyhotovenia 3D modelu súčiastky vo zvolenom softvéri PowerShape 2019. Postup vyhotovenia spočíva vo voľbe súradnicového systému, obrysového náčrtu, jeho vytiahnutia, odčítania dier, tvorbe závitov a zrazenia. Nasledujúca kapitola je tvorená opisom technologického postupu výroby danej súčiastky v softvéri PowerMill 2019. Tento výrobný postup obsahuje výber správneho nástrojového parku, ich upínačov, vhodných obrábacích stratégií a rezných podmienok. Posledná časť je tvorená meracím plánom v meracom softvéri CALYPSO. V tomto softvéri bolo potrebné vytvoriť snímací merací systém, ktorým bola súčiastka meraná, ďalej vytvoriť potrebné elementy a následné vyhodnotenie definovaných charakteristík. Výstupom tohto merania je prezentačný protokol, ktorý obsahuje jednotlivé namerané hodnoty. Cieľom bakalárskej prace je poskytnúť pohľad na využitie počítačom podporovaných systémov pri postupe, návrhu a meraní súčiastky.
Kľúčové slová:CAD, CAM, CAQ, modelovanie , technologický postup , meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene