14. 12. 2019  3:10 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu
Autor: Bc. Martin Sálus
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je ponúknuť komplexný pohlaď na tvorbu technologického postupu pre výrobu pravej opory pántu. Technologický postup bol zostavený na požiadavku spoločnosti INAT s.r.o. so sídlom v Moravskom Svätom Jáne, ktorá poskytla výrobný výkres súčiastky. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole je uvedený základný prehľad a rozdelenie CAD a CAM systémov. Druhá kapitola sa zaoberá modelovaním súčiastky v softvéri PowerShape 2019. Tretia kapitola začína importom 3D modelu do softvéru PowerMill 2019, voľbou materiálu a stroja. Nasleduje navrhnutie vhodných obrábacích stratégií, vytvorenie nástrojového listu a technologického postupu. V poslednej, štvrtej kapitole je opísaná tvorba meracieho plánu v softvéri Calypso a vyhodnotenie v podobe prezentačného protokolu s hodnotami nameraných charakteristík.
Kľúčové slová:opora pántu, modelovanie, technologický postup, merací plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene